Potraži svoju priliku

Info o prilikama van Republike Srbije 

 

Kancelarija za mlade opštine Prijepolje kroz razvojne projekte, javne politike i servise uspostavlja ambijent saradnje definisan u strateškom dokumentu

Javna politika prema populaciji od 15 do 30

Lokalno sprovođenje nacionalne politike zahteva konstantnu evaluaciju, planiranje i sprovođenje prioritetnih oblasti kojim se osigurava formiranje partnerstava, inicijativa i rast kapaciteta.

Kliknite ovde da saznate kako

Razvojni programi

Kako bi uspostavili „ambijent mogućeg“ i kreirali intervencije u sistemu, formiraju se zajednička partnerstva, podizanja kapaciteta onih koji trebaju da „isporuče sadržaje, aktivnosti i programe“ do ciljnih grupa, procesna učenja orjentisana na potencijal mladih, pronalaženje resursa i koordinacija aktivnosti.

Kliknite ovde da saznate kako

Servisi

Kako bi uspostavili održivi i kontinulan rad sa mladim ljudima, formiramo servise revitalizovanjem neiskorišćenih resursa i umrežavanjem postojećih, čineći mogućnosti dostupnim.

Kliknite ovde da saznate kako

flat-devices

Prati šta se trenuto dešava na live Trello Platformi

Proveri dostupne kategorije gde se obrađuju informacije koje dobijamo od organizacija i institucija. Takođe možeš proveriti bilo koji podatak koji te zanima.

Ovde je

Neke od stvari koje trebati znati o KZM Prijepolje 

Dobitnici smo 2 nacionalna priznanja

  • 2011. Mladgrad – posebno individualno priznanje za doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici (Građanske Inicijative, Ministartstvo omladine i sporta, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu)
  • 2013 za najaktivniju kancelariju za mlade u oblasti preduzetništva dodeljenju od USAID SLDP programa

Ne tražite partnestvo od nas da osiguramo učešće mladih

Mladi imaju izbor da učestvuju ili ne a na vama je izazov da vaš program/aktivnost/projekat predstavlja izazov za mlade

Transparentan rad

Sve faze formiranje predloga kroz planiranje,izveštavanje i sprovođenje aktivnosti / programa/projekata/mera su javne i dostupne našim sugrađanima preko internet servisa koje se redovno ažuriraju

Omladinska politika je procesno orjentisana

Sprovođenje omladinske politike je formiranje ambijenta „mogućeg“ u kom raste ljudski kapital jedne zajednice. Rešenja su sistemska i nisu adhoc „gašenje požara“, ne postoji jedan smer, jedna oblast, jedan program i jedno rešenje već je pristup multidisciplinaran i kros-sektorski, što znači da kvalitet zavisi od više aktera, njihovog pristupa i procene uticaja

Mi ne sprovodimo aktivnosti

Jer imamo mlade ljude koji su sposobni da se organizuju, imamo stručne saradnike koje donose svoju ekspertizu i iskustvo, imamo organizovana udruženja i saveze koji mogu da isporuče program do mladog čoveka i podele odgovornost ali i moć za sporovođenje strateških prioriteta.

Obezbeđujemo prostornu, tehničku podršku i druge resurse

za razvojna partnerstva, umrežavanjem i podizanjem kapciteta mladih organizacija , poodrška neformalnim grupama kako kroz javne konkurse, dugotrajnu donatorsku saradnju i  procedure Kancelarije za mlade

U pokretu smo

Nije nam posao da imamo stalno radno vreme već kontinualan posao uspostavljanja partnerstava, zajedničkih rešenja, kreiranje održivih struktura i funkcionisanje stalnih servisa i klubova .

Sve je besplatno

Nijedna partnerska aktivnost ili učestvovanje u servisima ili programima Kancelarije za mlade ne zahteva novac .

Osiguranje kontinuiteta

Kancelarija za mlade opštine Prijepolje je opštinsko telo lokalne samouprave formirano odlukom predsednika opštine 4. aprila 2008 na preporuku Ministarstva omladine i sporta kojoj je primarna uloga u uspostavljanju ambijenta podrške mladima kroz sprovođenje omladine politike, koja sadrži konsenzus volja,interesa,potreba institucija i mladih definisana u zadacima Akcionog plana 2010 – 2015.

Potpuno novi izazovi

Pokrenuli smo servis čija je uloga u formiranju ambijenta i procesa u kojima se primenjuje stečeno znanje .

Dalje...

Razvijamo servise i klubove za mlade

u udaljenim mesnim zajednicama kreirajući kontinuiranu podršku kroz razvoj info servisa, omladinskog rada i programa edukacije u partnerstvu sa udruženjima građana i institucija

Otvori platformu

Dokumenti

koje sprovodimo i kojima koordiniramo

dalje...

Partneri i mreže

Deo smo youth.rs / mladiinfo.com mreže kao i Regionalnce inicijative mladih za mobilnost

Idi na FB

Mi uspostavljamo mostove tamo gde su  rupe u sistemu

Podrška

support2

Budite partneri za Poslepolje

Nalazimo se u srcu opštine jer mladi predstavljaju levu pretkomoru naše zajednice.

Hajde da planiramo zajedno

Prati šta se dešava na live platformi i daj svoj doprinos

Svrati do nas

da lansiramo tvoju ideju ili da te spojimo sa novom mogućnosti.

Gde se nalazimo