Javna politika

PROBLEM mladih

Problem mladoh je sistemsko pitanje jer nije uspostavlje kontinuirani ambijent podrške da nadomesti jaz između snespremnosti sistema da odgovori na izazove novog vremena.

Decentralizacija ciljeva Nacionalne strategije koja definiše interes bavljenja mladima se sprovodi formiranjem mera,tela i procedura kojima se definiše ambijent.

Definisanjem prioriteta razvoja kroz izradu lokalne strategije za mlade u kojoj učestvuju predstavnici zajednice iz različitih sektora, dajući doprinos svojom ekspertizom i poljem rada koje žele da unaprede kroz zajedničke projekte i programe.

Tako se uspostavljaju procesi, godišnji prioriteti i načini njihovog sprovođenja kroz sektorska partnerstva.Samo zajednički definisani strateški pravci politike za mlade kroz kontinuirane i dugoročne aktivnosti mogu poboljšati njihov kvalitet života i potrebe. Uspostavljanje

Umrežavanje resursa zajednice

Od 2010. održavani su stalni sastanci sa predstavnicima odborničkih grupa, podmladataka partija, organizacija za mlade, neformalnim grupama, predstavnicima institucija koji su uključeni u proces realizacije strateškog dokumenta.

Lokalni akcioni plan za mlade koji je Skupština opštine Prijepolje usvojila u maju 2010. godine, stavlja lokalnu zajednicu u poziciju kooperanta i komenadžmenta u aktiviranju javnih službi,institucija,udruženja građana,medija,biznis sektora i neformalnih grupa prijepoljske zajednice. Uz ovo organizovano je i kontinuirano podizanje kapaciteta u cilju bržeg i efikasnijeg rešavanja problema.

Savet za mlade

je telo koje uspostavlja godišnje prioritete i okvire saradnje koji sprovodi Kancelarija za mlade.

Kako je Savet za mlade ukinut odlukom Savet za mlade uspostavlja ambijent i smernice koji rezultat će dati određene politike prema određenim segmentima mlade populacije

Kancelarija za mlade je pokrenula ozbiljnu kampanju želeći da osigura vidljivost značaja funkcionisanja ovog tela.

Kako izgleda sednica idealnog saveta ?

Kancelarija za mlade takođe:

 • uspostavlja mrežu internacionalnih i nacionalnih partnera formirajući saradnju sa lokalnim udruženjima
 • pokreće predloge za uspostavljanje novih tela, saveta i kreira uslove za planirano podizanje kapaciteta usmerenih ka specifičnim ciljevima
 • uspostavlja alate za evaluaciju učenja u saradnji sa reprezentativnim nacionalnim savezom omladinskog rada i nacionalnim savezom mladih
 • radi na pronalaženju dodatnih resursa u cilju kreiranja novih projektnih rešenja u cilju podrške na realizaciji akcionog plana van budžetskih sredstava
 • sprovodi monitoring sprovođenja specifičnih nacionalnih i lokalnih ciljeva u odnosu na strateške dokumente u stalnoj komunikaciji sa nadležnim službama i organima
 • sprovodi godišnja istraživanja o proceni sprovođenja plana i analiza potreba mladih
 • uspostavlja strateška partnerstva i međusektorsku saradnju čime se delovanja donatora usaglašavaju u sinergetsku vrednost različitim pristupom i delovanjem ka specifičnim prioritetima
 • učestvuje u kreiranju strateških dokumenata, smernica, preporuka u odnosu na populaciju od 15 do 30
 • učestvovanje na konferencijama,tribinama,okruglim stolovima,treninzima,konsultativnim procesima koji doprinose krieranju sistemskih okvira u kojima se sprovodi omladinska politika
 • Promovisanje i primena principa i vrednosti,etičkog kodeksa omladinskog rada i orjentisanost programa ka samostalnom razvoju i nezavisnosti u odlučivanju mladih pojedinaca
 • Promovisanje potencijala lokalne zajednice,lokalne samouprave i rad na vidljivosti ulaganja u ljudske resurse

 

flat_icons_set_Converted

The illustration and design work they completed was spot on for what our company was looking for. Their entire team was personable, talented and delivered projects on time.Steve Jobs, CEO of Apple Inc

Publikacije koje su nastale tokom našeg rada